ป้ายไวนิลครอบอาคาร ไวนิลหุ้มอาคาร 

เป็นป้ายขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด